GKV Middelstum

Naam classis
Classis Warffum
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Boerdamsterweg 12a
9991 BN Middelstum
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 38
9990 AA Middelstum
Doopleden
63
Belijdende leden
120
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie