GKV Mijdrecht Veenhartkerk

Naam classis
Classis Utrecht
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Grutto 2a
3641 TB Mijdrecht
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Grutto 2a
3641 TB Mijdrecht
Doopleden
81
Belijdende leden
97
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie