GKV Monster

Naam classis
Classis Midden-Holland
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Molenstraat 71a
2681 BP Monster
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Molenstraat 71a
2681 BP Monster
Doopleden
86 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
143 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie