GKV Mussel

Naam classis
Classis Stadskanaal
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Musselweg 66
9584 AG Mussel
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Musselweg 66
9584 AG Mussel
Doopleden
56 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
178 (peildatum 01-10-2021)
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie