GKV Nieuwegein

Naam classis
Classis Utrecht
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Wiersdijk 8
3434 BP Nieuwegein
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 1116
3430 BC Nieuwegein
Doopleden
75
Belijdende leden
111
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie
  • H.J. Boersma van 01-08-2017 t/m 29-02-2020 (Bijzondere aanstelling)
  • E.T. van de Kamp van 23-01-2011 t/m 14-12-2019
  • H.J. Lopers van 16-02-2003 t/m 17-05-2008
  • D. Ophoff van 31-10-1993 t/m 31-08-2002
  • H.Sj. Wiersma van 04-10-1987 t/m 27-06-1992