GKV Nieuwleusen

Naam classis
Classis Zwolle
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Burg.Mulderlaan 1
7711 XA Nieuwleusen
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Burg.Mulderlaan 1
7711 XA Nieuwleusen
Doopleden
308
Belijdende leden
480
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie