GKV Nieuwleusen

Naam classis
Classis Zwolle
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Burg.Mulderlaan 1
7711 XA Nieuwleusen
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Burg.Mulderlaan 1
7711 XA Nieuwleusen
Doopleden
317 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
487 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie