GKV Nijkerk-Oost

Naam classis
Classis Hilversum
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Jan Steenhof 53
3862 MC Nijkerk Gld
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 148
3860 AC Nijkerk Gld
Doopleden
142
Belijdende leden
272
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie