GKV Nijkerk-West

Naam classis
Classis Hilversum
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Jan Steenhof 53
3862 MC Nijkerk Gld
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 258
3860 AG Nijkerk Gld
Doopleden
281
Belijdende leden
431
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie