GKV Nijkerk-West

Naam classis
Classis Hilversum
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Jan Steenhof 53
3862 MC Nijkerk Gld
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 258
3860 AG Nijkerk Gld
Doopleden
276 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
415 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie