GKV Noardburgum

Naam classis
Classis Drachten
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Rijksstraatweg 23
9257 DR Noordbergum
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 58
9250 AB Burgum
Doopleden
52 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
121 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie
  • E.J. van den Bos van 26-09-1999 t/m 06-11-2004
  • R. van Wijnen van 28-06-1992 t/m 05-09-1998