GKV Oegstgeest

Naam classis
Classis Amsterdam - Leiden
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Lijtweg 1
2341 HA Oegstgeest
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 1108
2340 BC Oegstgeest
Doopleden
59
Belijdende leden
110
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie