GKV Oegstgeest

Naam classis
Classis Amsterdam - Leiden
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Lijtweg 1
2341 HA Oegstgeest
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 1108
2340 BC Oegstgeest
Doopleden
49 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
106 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
-
Predikant historie