GKV Oldehove

Naam classis
Classis Grootegast
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Julianastraat 25
9883 PS Oldehove
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Julianastraat 25
9883 PS Oldehove
Doopleden
131 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
217 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie