GKV Ommen-Noord/Oost

Naam classis
Classis Ommen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Trompstraat 2
7731 CK Ommen
Algemeen telefoonnummer kerk
0529-452165
Postadres
Ferdinand Bolstraat 15
7731 MB Ommen
Doopleden
305 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
507 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie