GKV Ommen-West

Naam classis
Classis Ommen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Trompstraat 2
7731 CK Ommen
Algemeen telefoonnummer kerk
06-21345355
Postadres
Postbus 11
7730 AA Ommen
Doopleden
148 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
286 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie