GKV Ommen-West

Naam classis
Classis Ommen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Trompstraat 2
7731 CK Ommen
Algemeen telefoonnummer kerk
06-21345355
Postadres
Postbus 11
7730 AA Ommen
Doopleden
154
Belijdende leden
285
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie