GKV Onnen

Naam classis
Classis Groningen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Mottenbrink 22
9755 PR Onnen
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Mottenbrink 22
9755 PR Onnen
Doopleden
24
Belijdende leden
59
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie
  • H. Venema van 02-01-2002 t/m 20-08-2018 (Bijzondere aanstelling)
  • J.P.D. Groen van 01-01-2002 t/m 08-12-2017 (Bijzondere aanstelling)
  • G. Riemer van 01-01-2002 t/m 27-04-2017
  • W.Th. Meijer van 08-01-1995 t/m 31-07-2006
  • J.W. Boerma van 27-08-1989 t/m 23-06-1994