GKV Oosterwolde

Naam classis
Classis Assen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Hooge Esch 1
8431 MG Oosterwolde Fr
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Dorprichterstraat 73
8431 BV Oosterwolde Fr
Doopleden
21 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
47 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
-
Predikant historie
  • W.B. van der Wal van 03-10-2004 t/m 08-06-2013
  • R. IJbema van 06-10-1996 t/m 15-12-2001
  • D.J. van Diggele van 28-05-1989 t/m 11-06-1994