GKV Putten

Naam classis
Classis Harderwijk
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Fontanusplein 2
3881 BZ Putten
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Jac Catsstraat 80
3881 XS Putten
Doopleden
52 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
149 (peildatum 01-10-2021)
E-mail scriba
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie
  • H. Hoksbergen van 01-10-2017 t/m 24-07-2022 (wegens gezondheid)
  • H. Hoksbergen van 25-10-2015 t/m 30-09-2017
  • J. Wesseling van 16-09-2006 t/m 10-10-2015
  • T. Schutte van 26-06-2005 t/m 19-11-2008 (Bijzondere aanstelling)
  • T. Schutte van 05-07-1998 t/m 25-06-2005
  • J.W. Roosenbrand van 13-09-1992 t/m 21-07-1997