GKV Putten

Naam classis
Classis Harderwijk
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Fontanusplein 2
3881 BZ Putten
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Bilderdijkstraat 57
3881 WB Putten
Doopleden
51
Belijdende leden
153
E-mail scriba
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie
  • H. Hoksbergen van 25-10-2015 t/m 30-09-2017
  • J. Wesseling van 16-09-2006 t/m 10-10-2015
  • T. Schutte van 26-06-2005 t/m 19-11-2008 (Bijzondere aanstelling)
  • T. Schutte van 05-07-1998 t/m 25-06-2005
  • J.W. Roosenbrand van 13-09-1992 t/m 21-07-1997