GKV Rijnsburg

Naam classis
Classis Amsterdam - Leiden
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Katwijkerweg 1A
2231 SE Rijnsburg
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 118A
2230 AC Rijnsburg
Doopleden
212 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
368 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie