GKV Rijnsburg

Naam classis
Classis Amsterdam - Leiden
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Katwijkerweg 1A
2231 SE Rijnsburg
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Katwijkerweg 1A
2231 SE Rijnsburg
Doopleden
209
Belijdende leden
373
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie