GKV Roden

Naam classis
Classis Assen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Groene Zoom 1
9301 SJ Roden
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 133
9300 AC Roden
Doopleden
276 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
452 (peildatum 01-10-2021)
E-mail scriba
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie