GKV Roodeschool

Naam classis
Classis Warffum
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Hooilandseweg 82
9983 PG Roodeschool
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Hooilandseweg 82
9983 PG Roodeschool
Doopleden
123 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
172 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie