GKV Rotterdam-Delfshaven

Naam classis
Classis Rotterdam
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Kuipersstraat 19
3025 NT Rotterdam
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Kuipersstraat 19
3025 NT Rotterdam
Doopleden
82
Belijdende leden
183
Huidige predikant(en)
Predikant historie