GKV Rouveen

Naam classis
Classis Zwolle
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Esdoornlaan 3
7954 ER Rouveen
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Esdoornlaan 3
7954 ER Rouveen
Doopleden
475 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
663 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie