GKV Rouveen

Naam classis
Classis Zwolle
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Esdoornlaan 3
7954 ER Rouveen
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Esdoornlaan 3
7954 ER Rouveen
Doopleden
460
Belijdende leden
678
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie