GKV ’s Gravenhage-Centrum/Scheveningen

Naam classis
Classis Midden-Holland
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Duinkerksestraat 9
2587 VS s-Gravenhage
Algemeen telefoonnummer kerk
06-13595761
Postadres
Duinkerksestraat 9
2587 VS s-Gravenhage
Doopleden
91 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
185 (peildatum 01-10-2021)
Huidige predikant(en)
Predikant historie

Den-Haag, Den Haag, Scheveningen