GKV ’s Gravenhage-Zuid/Rijswijk

Naam classis
Classis Midden-Holland
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Adres kerkgebouw
Genemuidenstraat 212
2545 NZ s-Gravenhage
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 46
2280 AA Rijswijk ZH
Doopleden
130 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
224 (peildatum 01-10-2021)
Huidige predikant(en)
Predikant historie