GKV ’s Hertogenbosch

Naam classis
Classis Noord-Brabant-Limburg
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Evertsenstraat 35
5224 HN s-Hertogenbosch
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 2328
5202 CH s-Hertogenbosch
Doopleden
59 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
172 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie