GKV Sint Jansklooster-Kadoelen

Naam classis
Classis Kampen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Adres kerkgebouw
Bergkampen 14
8326 AV Sint Jansklooster
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Bergkampen 14
8326 AV Sint Jansklooster
Doopleden
261 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
437 (peildatum 01-10-2021)
Huidige predikant(en)
Predikant historie