GKV Sliedrecht

Naam classis
Classis Dordrecht - Gorinchem
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Prof. van Musschenbroekstraat 4
3362 SW Sliedrecht
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Prof. van Musschenbroekstraat 4
3362 SW Sliedrecht
Doopleden
60 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
115 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
-
Predikant historie