GKV Smilde

Naam classis
Classis Assen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Koningin Wilhelminalaan 1
9422 EG Smilde
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Koningin Wilhelminalaan 1
9422 EG Smilde
Doopleden
80 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
108 (peildatum 01-10-2021)
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie