GKV Spakenburg-Noord

Naam classis
Classis Hilversum
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Kerkstraat 20
3751 AR Bunschoten Spakenburg
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 211
3750 GE Bunschoten Spakenburg
Doopleden
353 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
817 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie
  • H.Sj. Wiersma van 01-01-2020 t/m 11-05-2020 (Beroepbaar gesteld)
  • H. Pathuis van 16-03-2008 t/m 26-01-2021
  • J.J. Schreuder van 27-08-2000 t/m 29-10-2016
  • H.Sj. Wiersma van 28-06-1992 t/m 31-12-2019