GKV Spakenburg-Zuid

Naam classis
Classis Hilversum
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Prinses Margrietstraat 20
3751 CP Bunschoten Spakenburg
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 143
3750 GC Bunschoten Spakenburg
Doopleden
903 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
1.401 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie