GKV Spakenburg-Zuid

Naam classis
Classis Hilversum
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Prinses Margrietstraat 20
3751 CP Bunschoten Spakenburg
Algemeen telefoonnummer kerk
033-2981408
Postadres
Postbus 143
3750 GC Bunschoten Spakenburg
Doopleden
925 (peildatum 01-10-2022)
Belijdende leden
1.367 (peildatum 01-10-2022)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie