GKV Staphorst

Naam classis
Classis Zwolle
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Churchilllaan 2
7951 AJ Staphorst
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 129
7950 AC Staphorst
Doopleden
95 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
152 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie