GKV Steenwijk

Naam classis
Classis Kampen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Vrouwenstraat 5
8331 HX Steenwijk
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Vrouwenstraat 5
8331 HX Steenwijk
Doopleden
187 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
312 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie