GKV ’t Harde

Naam classis
Classis Hattem
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Blerckweg 10
8084 EZ t Harde
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 33
8084 ZG t Harde
Doopleden
116 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
232 (peildatum 01-10-2021)
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie