GKV ’t Harde

Naam classis
Classis Hattem
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Blerckweg 10
8084 EZ t Harde
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 33
8084 ZG t Harde
Doopleden
132
Belijdende leden
220
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie