GKV Ten Boer

Naam classis
Classis Appingedam
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Vijverweide 26
9791 EB Ten Boer
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Vijverweide 26
9791 EB Ten Boer
Doopleden
150
Belijdende leden
269
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
    Predikant historie
    • H.G. Gunnink van 22-02-2015 t/m 31-12-2018 (Emeritus)
    • H.W. van Egmond van 01-10-2011 t/m 31-12-2018 (Emeritus)
    • H.G. Gunnink van 01-11-2009 t/m 21-02-2015
    • A. de Braak van 10-08-1997 t/m 07-09-2002