GKV Ten Post

Naam classis
Classis Appingedam
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Adres kerkgebouw
Eestumerweg 11
9792 RA Ten Post
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Rijksweg 147
9792 PD Ten Post
Doopleden
2
Belijdende leden
26
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie