GKV Terneuzen

Naam classis
Classis Zeeland
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Sloelaan 40
4535 EH Terneuzen
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Vogellaan 7
4533 ES Terneuzen
Doopleden
111 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
268 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie