GKV Tiel

Naam classis
Classis Arnhem
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Beethovenstraat 26
4003 KX Tiel
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 612
4000 AP Tiel
Doopleden
92
Belijdende leden
165
E-mail scriba
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie