GKV Tiel

Naam classis
Classis Arnhem
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Beethovenstraat 26
4003 KX Tiel
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 612
4000 AP Tiel
Doopleden
86 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
162 (peildatum 01-10-2021)
E-mail scriba
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie