GKV Tilburg Ontmoetingskerk

Naam classis
Classis Noord-Brabant-Limburg
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Adres kerkgebouw
Diederikdreef 14
5046 GT Tilburg
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 1300
5004 BK Tilburg
Doopleden
82
Belijdende leden
162
Huidige predikant(en)
Predikant historie
Kaart in het midden plaatsen