GKV Tilburg Ontmoetingskerk

Naam classis
Classis Noord-Brabant-Limburg
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Adres kerkgebouw
Diederikdreef 14
5046 GT Tilburg
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 1300
5004 BK Tilburg
Doopleden
86 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
158 (peildatum 01-10-2021)
Huidige predikant(en)
Predikant historie