GKV Tilburg Ontmoetingskerk

Naam classis
Classis Noord-Brabant-Limburg
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Adres kerkgebouw
Diederikdreef 14
5046 GT Tilburg
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 1300
5004 BK Tilburg
Doopleden
82
Belijdende leden
162
Huidige predikant(en)
Predikant historie