GKV Twijzel

Naam classis
Classis Drachten
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Adres kerkgebouw
Dobbe 2
9286 GK Twijzel
Algemeen telefoonnummer kerk
0511-543939
Postadres
Dobbe 2
9286 GK Twijzel
Doopleden
34 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
51 (peildatum 01-10-2021)
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie
  • P. Houtman van 01-05-2003 t/m 01-11-2012 (Bijzondere aanstelling)
  • P. Houtman van 03-07-1994 t/m 30-04-2003
  • J. Hagg van 09-02-1986 t/m 13-10-1990
  • T. Dijkema van 20-05-1979 t/m 16-06-1984