GKV Uithuizen

Naam classis
Classis Warffum
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Hoofdstraat-West 8
9981 AD Uithuizen
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Hoofdstraat-West 8
9981 AD Uithuizen
Doopleden
73 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
181 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
  • T. Groenveld vanaf 01-01-2007 (wegens gezondheid) (Emeritus)
Predikant historie