GKV Uithuizermeeden

Naam classis
Classis Warffum
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Adres kerkgebouw
Kerkstraat 7
9982 GA Uithuizermeeden
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Kerkstraat 7
9982 GA Uithuizermeeden
Doopleden
170 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
344 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie