GKV Ureterp

Naam classis
Classis Drachten
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Adres kerkgebouw
De Feart 85
9247 CL Ureterp
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
De Feart 85
9247 CL Ureterp
Doopleden
250
Belijdende leden
452
Huidige predikant(en)
Predikant historie