GKV Ureterp

Naam classis
Classis Drachten
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Adres kerkgebouw
De Feart 85
9247 CL Ureterp
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
De Feart 85
9247 CL Ureterp
Doopleden
254 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
454 (peildatum 01-10-2021)
Huidige predikant(en)
Predikant historie