GKV Urk

Naam classis
Classis Kampen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Nagel 32
8321 RG Urk
Algemeen telefoonnummer kerk
0527-239689
Postadres
Postbus 170
8320 AD Urk
Doopleden
298
Belijdende leden
376
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie
  • R. van der Wolf van 16-02-2003 t/m 30-09-2009
  • H. Pathuis van 02-02-1992 t/m 31-08-1996
  • J.R. Visser van 14-06-1987 t/m 25-05-1991
  • T. Wendt van 16-09-1979 t/m 18-08-1984