GKV Urk

Naam classis
Classis Kampen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Nagel 32
8321 RG Urk
Algemeen telefoonnummer kerk
0527-239689
Postadres
Postbus 170
8320 AD Urk
Doopleden
301 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
374 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie
  • A.A.J. de Boer van 01-01-2021 t/m 30-10-2021 (Beroepbaar gesteld)
  • A.A.J. de Boer van 23-08-2015 t/m 31-12-2020
  • R. van der Wolf van 16-02-2003 t/m 30-09-2009
  • H. Pathuis van 02-02-1992 t/m 31-08-1996
  • J.R. Visser van 14-06-1987 t/m 25-05-1991
  • T. Wendt van 16-09-1979 t/m 18-08-1984