GKV Utrecht Centrum

Naam classis
Classis Utrecht
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Briljantlaan 6
3523 CE Utrecht
Algemeen telefoonnummer kerk
030-2436411
Postadres
Postbus 45
3500 AA Utrecht
Doopleden
98 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
244 (peildatum 01-10-2021)
Huidige predikant(en)
Predikant historie
  • H. Bouma van 25-11-2012 t/m 31-12-2017 (Bijzondere aanstelling)
  • M.J.C. Blok van 22-08-2004 t/m 06-11-2010