GKV Utrecht Huis van vrede

Naam classis
Classis Utrecht
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Trumanlaan 70-72
3527 BR Utrecht
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Trumanlaan 70-72
3527 BR Utrecht
Doopleden
15
Belijdende leden
18
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie