GKV Utrecht Noord/West

Naam classis
Classis Utrecht
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Prinses Margrietstraat 126-128
3554 GJ Utrecht
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Prinses Margrietstraat 126-128
3554 GJ Utrecht
Doopleden
279
Belijdende leden
414
Huidige predikant(en)
Predikant historie