GKV Valkenburg

Naam classis
Classis Amsterdam - Leiden
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Lambrechtsveld 19
2235 AW Valkenburg ZH
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Lambrechtsveld 19
2235 AW Valkenburg ZH
Doopleden
71 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
114 (peildatum 01-10-2021)
Huidige predikant(en)
Predikant historie
  • R.Th. Pos van 25-03-2007 t/m 23-04-2016
  • R.D. Anderson van 14-07-1996 t/m 31-07-2004