GKV Valkenburg

Naam classis
Classis Amsterdam - Leiden
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Lambrechtsveld 19
2235 AW Katwijk
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Lambrechtsveld 19
2235 AW Katwijk
Doopleden
66
Belijdende leden
110
Huidige predikant(en)
Predikant historie
  • R.Th. Pos van 25-03-2007 t/m 23-04-2016
  • R.D. Anderson van 14-07-1996 t/m 31-07-2004