GKV Veenendaal-Oost

Naam classis
Classis Arnhem
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Poortjesgoed 1
3901 LA Veenendaal
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 446
3900 AK Veenendaal
Doopleden
140 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
274 (peildatum 01-10-2021)
Huidige predikant(en)
Predikant historie
  • D.J. van Diggele van 12-06-1994 t/m 02-09-2006