GKV Veenendaal-West

Naam classis
Classis Arnhem
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Poortjesgoed 1
3901 LA Veenendaal
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 1168
3900 BD Veenendaal
Doopleden
134 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
289 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie