GKV Vlaardingen

Naam classis
Classis Hoogvliet
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
dr. Abraham Kuyperstraat 2a
3131 HA Vlaardingen
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 66
3130 AB Vlaardingen
Doopleden
74 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
204 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie