GKV Vlissingen

Naam classis
Classis Zeeland
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
De Lannoystraat 2
4381 VT Vlissingen
Algemeen telefoonnummer kerk
0651340259
Postadres
De Lannoystraat 2
4381 VT Vlissingen
Doopleden
36 (peildatum 01-10-2022)
Belijdende leden
104 (peildatum 01-10-2022)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie
  • Y.E. Seong van 23-04-2017 t/m 18-02-2023
  • P.R. Baas van 14-12-2008 t/m 28-03-2015
  • J.J.T. Doedens van 08-07-2007 t/m 31-12-2013 (Bijzondere aanstelling)
  • J.J.T. Doedens van 02-02-1997 t/m 07-07-2007
  • G. Zomer van 28-10-1984 t/m 16-09-1989
  • B. Kamphuis van 27-06-1976 t/m 14-06-1980